Lelystadse sportkampioenen gezocht voor sportverkiezingen 2023

Sportbedrijf Lelystad organiseert op zaterdag 20 januari de Lelystadse Sportverkiezingen 2023 in het Agora Theater. Op deze unieke verkiezingsavond staat het eren van lokale sporters en sportverenigingen centraal. We nodigen daarom alle Lelystedelingen uit om kampioenen voor te dragen.

Het is voor iedereen mogelijk om kandidaten aan te melden in de categorieën sporttalent, sportman, sportvrouw of sportploeg. De voorwaarden voor de kandidaatstelling zijn te vinden op de website www.sportbedrijf.nl/sportverkiezingen. Na het aandragen van kandidaten nomineert een jury eind december drie kandidaten per categorie. Tijdens de Lelystadse Sportverkiezingen wordt de winnaar per categorie bekendgemaakt.

Huldigen van jeugdkampioenen
Het Lelystadse sportfeest heeft dit jaar een breder karakter. Naast het uitreiken van de sporttitels, worden er deze editie drie aanmoedigingsprijzen uitgereikt voor sportverenigingen, vrijwilligers en scholen. Ook zet Sportbedrijf Lelystad alle Lelystadse jeugdkampioenen t/m 17 jaar op het podium in het zonnetje tijdens de kampioenenparade. Zo krijgt ook de breedtesport de aandacht die het verdient.

De Lelystadse Sportverkiezingen beloven het eerste grote sportfeest van 2024 te worden. De voorbereidingen zijn in volle gang en binnenkort volgt het verrassende programma.

Meld jouw kampioen(en) aan!
Ben jij of ken jij een sporter of team die in 2023 een bijzondere prestatie heeft geleverd? Meld dan jouw kandidaat/kandidaten aan via www.sportbedrijf.nl/sportverkiezingen. Dit kan tot en met vrijdag 15 december 2023. Alle Lelystadse jeugdkampioenen t/m 17 jaar kunnen tot en met maandag 15 januari aangemeld worden via www.sportbedrijf.nl/sportverkiezingen.

Wedstrijdzwemmen is voor iedereen!

Zwemmen is goed voor lichaam en geest. Als je beperkt bent is dit nog geen beperking om aan wedstrijdzwemmen mee te kunnen doen. Bij Batavia Swim zijn er de kennis en de mogelijkheden om iedereen goed te kunnen begeleiden. Wel is het zo dat de eis wordt gesteld van minimaal zwemdiploma B, omdat wedstrijdzwemmen wel enige zwemvaardigheid vereist.

Er is geen verplichting om aan wedstrijden deel te nemen als je op wedstrijdzwemmen zit. Het is ook mogelijk om alleen aan de trainingen deel te nemen en op die manier toch te kunnen genieten van het wedstrijdzwemmen.

Beperking
Onder een beperking in het wedstrijdzwemmen bij Batavia Swim wordt verstaan, bijvoorbeeld:
– een lichamelijke beperking
– een visuele beperking
– een auditieve beperking
– een verstandelijke beperking
– een chronische aandoening
– een meervoudige beperking

De zwemmers met een beperking worden ingedeeld naar leeftijd en kunnen. Zodoende kunnen ze ook in banen ingedeeld worden bij de kinderen zonder een beperking. Er wordt geen onderscheid gemaakt en Batavia Swim denkt dan ook niet in hokjes maar in personen. Bij Batavia Swim vinden ze dat iedereen een eerlijke kans verdiend om mee te kunnen doen met wedstrijdzwemmen.

Jesse Bruines
Jesse Bruines (18) is één van de unieke sporters bij Batavia Swim en doet al 9 jaar aan wedstrijdzwemmen. Hij is te vroeg geboren daardoor heeft hij de beperking Cerebrale Parese (CP) opgelopen.

Cerebrale Parese is een spierziekte waarbij de spieren in het lichaam de spanning zelf niet meer kunnen regelen. Nadat Jesse zijn C-diploma had gehaald, wilde hij heel graag doorgaan met zwemmen en daarom is hij begonnen met wedstrijdzwemmen.

In het begin was het voor Jesse nog best wel moeilijk om te zwemmen met zijn beperking. Hij werd vaak gediskwalificeerd en had moeite om te trainen, maar hij gaf niet op. Nadat hij een paralympische code had aangevraagd om met zijn beperking op een leuke en goede manier te kunnen zwemmen, ging het zwemmen steeds beter.

Jesse heeft zelfs al meegedaan aan verschillende Nederlandse kampioenschappen en mag zichzelf nu drievoudig Nederlands paralympisch kampioen noemen.


Om aandacht te vragen voor sporten met een beperking, waren Tamaryoës Kok, buurtsportcoach Speciale doelgroepen bij Sportbedrijf Lelystad en sporter Jesse Bruines op maandag 6 november te gast bij Omroep Flevoland om hier alles over te vertellen. Zie hieronder hier interview.

Gwyneth van der Spek
Gwyneth van der Spek (12) is ook één van de unieke sporters bij Batavia Swim en doet nu 1 jaar aan wedstijdzwemmen. Zij is met een lichamelijke beperking geboren, namelijk een botvergroeiing. Dit houdt in dat haar onderarm verkort is en mijn voeten staan in een spitsstand.

Toen Gwyneth 4 jaar was, begon zij met zwemmen en heeft zij haar A-, B-,  en C-diploma gehaald. Zwemmen vond ze zo leuk om te doen dat ze hiermee door is gegaan en zodoende ook haar zwemvaardigheid 1, 2 en 3 heeft gehaald. Daarmee waren er verder geen zwemlessen meer om te volgen bij de zwemles en is ze gaan kijken voor een sport die ze kon beoefenen.

Na een tijdje flag football te hebben gedaan, is Gwyneth een proefles wedstrijdzwemmen gaan doen. Tijdens de proefles vond ze het zo fijn om weer in het water te kunnen zijn, waarin ze zich vrij kon bewegen, dat ze besloot om nog een proefles te volgen.

Jesse liet Gwyneth kennis maken met de regels omtrent parazwemmers en zodoende heeft ook Gwyneth zich laten keuren hiervoor. Op 14 mei 2023 heeft Gwyneth een nieuw Nederlands para-record op de 200 meter schoolslag neergezet, waarmee ze het oude record uit 1994 verbrak. Op 21 mei 2023 deed ze hetzelfde op de 50 meter schoolslag.


Zwemmen is leuk!

Samenwerking rondom aangepast sporten in Lelystad bezegeld

In Lelystad is afgelopen week door 19 organisaties de intentie ondertekend om integraal te gaan samenwerken rondom aangepast sporten. Door korte lijntjes met elkaar te hebben, willen zij uitdagingen rondom dit thema samen oppakken. Wethouder Sport, Rinze Broekema: “Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te sporten en te bewegen. Met deze intentieverklaring zetten we samen een belangrijke stap om daar aan te werken. Ik ben erg blij met de inzet van alle organisaties, want kunnen sporten is voor iedere Lelystedeling van vitaal belang.”

LOAS
Het LOAS (Lokaal Overleg Aangepast Sporten) is het afgelopen jaar meerdere malen bij elkaar gekomen onder leiding van de buurtsportcoach speciale doelgroepen van Sportbedrijf Lelystad. Tijdens deze overleggen stond kennisdelen en het uitwisselen van concrete voorbeelden en actualiteit centraal. Door het integrale samenwerkingsverband kunnen de casussen gezamenlijk worden besproken, behandeld en indien mogelijk ook opgelost worden.

Ondertekening
Om deze lopende samenwerking te bezegelen, hebben de organisaties op 1 november een intentieverklaring ondertekend waarmee ze officieel hebben uitgesproken een integrale samenwerking rondom aangepast sporten te willen voortzetten. Met ondertekening van het LOAS spreken zij uit aanwezig te zijn bij de halfjaarlijkse bijeenkomsten en hierin een actieve bijdrage te leveren.

Eelco Derks, Directeur-Bestuurder van Sportbedrijf Lelystad: “Sport en bewegen moet toegankelijk worden gemaakt voor iedereen. Zo ook voor mensen met een beperking. Het is namelijk niet alleen goed voor je gezondheid of als je revalideert voor je herstel, maar het heeft ook een groot sociaal component. Door te sporten ontmoet je anderen en merk je dat je er niet alleen voor staat. Daarom ondersteunen wij als Sportbedrijf het LOAS. Samenwerking brengt ons verder.”

Sluit je aan!
Om de organisaties die nu nog niet aangesloten zijn maar wel te maken hebben met aangepast sporten, te laten weten dat dit platform bestaat, wil het LOAS tijdens de week van het aangepast sporten zichtbaar naar buiten treden met de ondertekening. Mocht uw organisatie nog niet aangesloten zijn maar wel interesse hebben in deze halfjaarlijkse bijeenkomsten ter bevordering van een integrale samenwerking rondom aangepast sporten, mail dan naar Tamaryoës Kok via t.kok@sportbedrijf.nl en sluit vrijblijvend een keer aan.

Praktijkworkshop Athletic Skills Model op donderdag 23 november

Het Athletic Skills Model (ASM) is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd talentontwikkelingsmodel voor de topsport, de breedtesport en ongeorganiseerde sport, het bewegingsonderwijs, de gezondheidszorg en de sector kunst en cultuur.

Ben je als sport- en beweegaanbieder geïnteresseerd in het ASM en wil je onderzoeken wat de andere manier van denken over bewegen van het ASM kan betekenen voor jouw organisatie? Volg dan op donderdag 23 november van 19.00 tot 21.00 uur in Sportzaal ‘t Kofschip de gratis praktijkworkshop ASM kan om meer informatie krijgen over het Athletic Skills Model en de wetenschappelijke onderbouwing ervan.

Schrijf je in bij Sander Enkelaar, verenigingsondersteuner Sportbedrijf Lelystad, via s.enkelaar@sportbedrijf.nl.

Kijk alvast voor meer informatie over het Athletic Skills Model op www.athleticskillsmodel.nl.

De Ouder en Kind instuif (1 t/m 4 jaar): elke zondag van de week

Voor jonge kinderen bestaat er geen grotere pret dan waterpret. En wat is er leuker dan daar samen met de hele familie van genieten? De Ouder & Kind instuif is speciaal voor jonge kinderen van 1 t/m 4 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s), maar opa’s en oma’s en broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom!

Naast het wekelijkse Ouder & Kind zwemmen organiseren we iedere zondag van de week een Ouder & Kind instuif. Onder leiding van onze zweminstructeurs gaat u samen op ontdekkingsreis in het warme water van het doelgroepenbad. Van 11.00 tot 12.30 uur organiseren onze instructeurs daar allerlei speelse activiteiten, zoals dansjes op muziek en leuke waterspelvormen. Leuk en leerzaam, terwijl uw kind spelenderwijs vertrouwd raakt met bewegen in water.

U betaalt het reguliere dagtarief voor recreatief zwemmen.  E-tickets kunt u hier kopen.

 

Sportbedrijf Lelystad kijkt vol tevredenheid terug op NOC*NSF Nationale Sportweek 2023

Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek 2023, die dit jaar van vrijdag 15 september tot en met zondag 24 september 2023 was, heeft Sportbedrijf Lelystad met een inspirerend sport- en beweegprogramma inwoners van Lelystad laten genieten van sport en bewegen. “Sport geeft je een boost” was de campagneboodschap van dit jaar. Er werd van alles georganiseerd, zoals Sportfestival De Rietlanden, verschillende workshops in zwembad De Koploper en de officiële opening van beweeg- en ontmoetingsplek Overcinge.

Verbinding met elkaar in de stad
“Wij vinden de NOC*NSF Nationale Sportweek belangrijk, omdat verenigingen hiermee aan de stad kunnen laten zien welk sportaanbod er is en dat er echt voor ieder wat wils is. De afgelopen jaren hebben we gezien hoe belangrijk het is om elkaar (weer) te vinden. Dat jongeren elkaar opzoeken, dat niemand eenzaam achter blijft en dat er verbinding is met elkaar in de stad. Sport is daarbij een belangrijk middel. Bovendien is sporten ook nog heel gezond”, aldus Eelco Derks, directeur-bestuurder van Sportbedrijf Lelystad.

Leven lang genieten van sport en bewegen
Samen met Porteum, Stichting SchOOL en sport- en beweegaanbieders (verenigingen) heeft Sportbedrijf Lelystad inwoners van Lelystad kennis laten maken met verschillende sport- en beweegactiviteiten in Lelystad, met als doel hen te inspireren om een leven lang te genieten van sport en bewegen.

Gratis sportclinics en open dagen
Sport- en beweegaanbieders hebben in de NOC*NSF Nationale Sportweek hun deuren opengesteld met gratis sportclinics en open dagen om inwoners van Lelystad te laten proeven van hun sportaanbod. Deze werden via het verenigingsplatform van Sportbedrijf Lelystad, www.sportinlelystad.nl, aangeboden.

Sportbedrijf Lelystad kijkt vol tevredenheid terug op de NOC*NSF Nationale Sportweek.