Stimuleringsbijdrage Nationale Sportweek

In 2022 brachten wij heel Lelystad in beweging tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek. Hiermee hebben we sportclubs financieel zetje in de rug te gegeven d.m.v. de stimuleringsbijdrage en daarvoor hadden we onderstaande promovideo gemaakt. Sportclubs die voldeden aan deze spelregels en procedure konden in aanmerking komen voor deze bijdrage. Voor de Nationale Sportweek in 2023 wordt deze financiële stimulans niet aangeboden.