Sport voor professionals - Sportbedrijf Lelystad

Sport voor professionals

Wij zetten sport en bewegen in voor een gezondere stad! Sport zorgt het voor fysieke gezondheid, mentale gezondheid en sociale binding. We stimuleren inwoners in Lelystad om in beweging te komen en te blijven. Ook integreren we sport en bewegen in de dagelijkse routine bij inwoners en bij organisaties, in het onderwijs, de zorg, bij de kinderopvang en bij bedrijven. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daarom werken wij samen met sportverenigingen, sportaanbieders en andere sectoren, zoals zorg, onderwijs, welzijn, cultuur en recreatie.

Samen zetten wij de kracht van sport en bewegen in om bij te dragen aan een vitale stad. We ontwikkelen samen een sport- en beweegaanbod dat past bij de behoeften van de inwoners. Zo betekenen we meer voor inwoners die te maken hebben met armoede, eenzaamheid of een ongezonde leefstijl.

Ga met ons de uitdaging aan!
Wil jij of wil jouw vereniging, organisatie of instelling ook een bijdrage leveren aan een vitale stad? Neem dan contact met ons op. We staan in de startblokken om samen aan de slag te gaan. In onze werkwijze spelen we in op de doelgroepen en domeinen:

 • Jeugd & onderwijs
 • Volwassenen & Openbare ruimte
 • Senioren & zorg
 • Speciale Doelgroepen

Via het linker menu vind je meer informatie over onze onderverdeling in doelgroepen en domeinen. Ook lees je welke sport- en beweegprojecten wij initiëren, uitvoeren en ondersteunen. Tot slot vind je ook de contactgegevens van de juiste buurtsportcoach om contact op te nemen.

Jeugd & onderwijs

Voor iedereen geldt dat voldoende bewegen belangrijk is voor een goede fysieke en mentale gezondheid. Ondanks de toenemende bewustwording van een gezonde leefstijl en het belang van bewegen, voldeed in 2021 slechts 47,2% van de Nederlanders van vier jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen. Daarbij brengen we dagelijks gemiddeld ruim 9 uur zittend door. Veel zitten heeft nadelige gezondheidseffecten, daarom adviseren de beweegrichtlijnen veel zitten te beperken en voldoende beweging in de dag te brengen. Bewegen is goed, meer bewegen is beter.

De situatie in Lelystad

De Lelystadse sport- en beweegdeelname blijft achter ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Dit geldt ook als het gaat om sportparticipatie bij sportverenigingen. Jeugd uit gezinnen met een laag inkomen doet minder aan sport. Uit onderzoek blijkt dat sport en bewegen juist voor deze groep kinderen positieve effecten heeft, zoals:

 • leren kennen van leeftijdsgenoten;
 • het opdoen van vriendschappen;
 • structuur in het dagelijks leven;
 • het leren van normen en waarden in de sport en in de maatschappij;
 • ontwikkelen en verbeteren van fysieke en mentale gezondheid;
 • sociaal-emotionele ontwikkeling.

Met sport en bewegen is veel te winnen. Wij dragen graag bij aan het inrichten van een actief en gezond leven. We werken hierbij intensief samen met het onderwijs, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties. Ook adviseren en begeleiden wij scholen bij het ontwikkelen van sportbeleid en het uitvoeren van sportactiviteiten tijdens en na schooltijd.

Lopende projecten

 • Scholierensport Sportkennismakingsprogramma dat kinderen laagdrempelig laat kennismaken met verschillende sporten en sportaanbieders, zodat zij de sport vinden die echt bij hun past.
 • Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT): Naschoolse sportactiviteiten voor kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben.
 • The Daily Mile Blije en fittere kinderen door 15 minuten per dag (hard)lopen op school!
 • Kind naar gezonder gewicht: Binnen deze aanpak werken partners uit het zorg- en sociaal domein samen aan ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. Wij zijn partner.
 • District Atol samen met Welzijn Lelystad:  Een ontmoetingsplek voor jongeren in een achterstandswijk. Het is een plek waar samenkomen, persoonlijke ontwikkeling en kennismaken met sport en bewegen, vitaliteit en cultuur centraal staan.
 • JOGG-werkgroep: De werkgroep bestaat uit de JOGG-regisseur, de JOGG-projectmedewerker, de coördinator van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad en de buurtsportcoach Jeugd & Onderwijs van Sportbedrijf Lelystad. De JOGG-werkgroep komt maandelijks bijeen om te brainstormen over de voortgang en ontwikkelingen binnen het onderwijs in Lelystad.
 • Kinderwerk: Gestructureerde buitenschoolse activiteiten gericht op de ontwikkeling van sociale competenties, het vergroten van de ouderbetrokkenheid en het versterken van opvoedvaardigheden van ouders. Voor de inhoud van programma’s wordt de samenwerking gezocht met verschillende partners.
 • Dikke banden race: Fietsplezier voor honderden leerlingen tijdens de Simac Ladies Tour op vrijdag 8 september 2023.

Ga met ons de uitdaging aan!

Wil je met ons samenwerken aan activiteiten en projecten in het domein Jeugd & Onderwijs? Heb je een goed idee, een vraag of wil je bijvoorbeeld aansluiten als partner bij één van onze programma’s? Neem dan contact op met Iris Visser,  buurtsportcoach Jeugd & Onderwijs.

De jeugd stimuleren te bewegen en maximaal zelfstandig en volwaardig onderdeel te laten zijn van onze maatschappij is mijn passie. Gezondheid, plezier en welzijn voor elk individu, ongeacht de achtergrond is mijn ideaal. Blijf dicht bij jezelf, werk vanuit je kracht en doe de dingen die je leuk vindt en waar je energie van krijgt. 

Iris Visser
i.visser@sportbedrijf.nl 
06 52 39 25 07
Werkt op maandag, dinsdag en donderdag

Volwassenen & Openbare ruimte

Sportieve, gezonde inwoners zijn de basis voor een vitale stad. Zij kunnen goed voor zichzelf en hun omgeving zorgen. Voor volwassenen is sport een krachtig middel tegen stress, gezondheidsklachten en eenzaamheid. Sport en bewegen brengt inwoners samen en maakt gelukkig.

De situatie in Lelystad

Lelystad kent een relatief lage sport- en beweegdeelname. We weten ook dat de openbare ruimte veel potentie biedt en dat Lelystedelingen er graag gebruik van maken. Volwassenen doen bijvoorbeeld graag aan wandelen, fietsen, hardlopen, bootcamp en fitness. Door vernieuwend sportaanbod te ontwikkelen en vraag en aanbod nog beter op elkaar af te stemmen, krijgen we meer volwassenen structureel in beweging. Hiervoor werken we nauw samen met verenigingen, andere sport- en beweegaanbieders, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Samen creëren we aantrekkelijke, sportieve activiteiten en evenementen in de stad die een positieve impact hebben op de gezondheid van volwassenen in Lelystad. En die bovendien de sociale contacten en de participatie in de maatschappij bevorderen. We hebben hierbij extra aandacht voor kwetsbare inwoners.

Projecten

Volwassenen en openbare ruimte

 • Buiten Bewegen: een programma waarbij inwoners vanaf 12 jaar (ook volwassenen) mee kunnen doen aan georganiseerd sportaanbod in parken, op straat of op openbare sportlocaties.
 • Online routeplatform: een online platform met meer dan 100 gratis beschikbare routes. Er zijn verschillende soorten routes beschikbaar, zoals wandelen en fietsen.
 • Openbare sportlocaties (bewonersinitiatieven): we helpen inwoners die een goed idee hebben voor de realisatie van een openbare sportlocatie voor hun wijk, of voor de stad.

Evenementen

 • NOC*NSF Nationale Sportweek: van vrijdag 15 t/m zondag 24 september is Lelystad één groot sportveld. We trappen in deze week het nieuwe sportseizoen af voor alle inwoners.
 • KinderMudRun en BedrijvenMudRun: een jaarlijks sportief spektakel voor kinderen en bedrijven, waarbij we in de organisatie zitten en als partner aanhaken.

Ga met ons de uitdaging aan!

Wil je met ons samenwerken aan activiteiten en projecten in de openbare ruimte óf binnen evenementen? Heb je een goed idee, een vraag of wil je bijvoorbeeld aansluiten als partner bij één van onze programma’s? Neem dan contact op met Timo Hoenderboom, buurtsportcoach Volwassenen & Openbare ruimte.

Mijn motto is: “Als je doet waar je het liefst mee bezig bent, dan vind je de juiste richting in het leven. Sport en bewegen is zoveel meer dan actief bezig zijn. Je zit lekkerder in je vel, kan beter nadenken en je ontmoet nieuwe mensen.”

Timo Hoenderboom
t.hoenderboom@sportbedrijf.nl
06 13 51 59 36
Werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Timo Hoenderboom

Timo Hoenderboom
t.hoenderboom@sportbedrijf.nl
06 13 51 59 36
Werkt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

Senioren & Zorg

Structureel bewegen zorgt ervoor dat ouderen langer zelfredzaam en gezond blijven. De dagelijkse handelingen gaan minder snel achteruit en de kans op vallen neemt af. Wie sport en beweegt voelt zich ook beter en ontmoet nieuwe mensen. Kortom, sport en bewegen is voor senioren van groot belang!

De situatie in Lelystad

Lelystad krijgt de komende jaren te maken met een sterke vergrijzing van haar inwoners en met meer vraag naar zorg. Wij zien graag dat zoveel mogelijk senioren, zowel in verzorgingstehuizen als thuiswonenden, in beweging komen en blijven.
Met laagdrempelige en passende sport- en beweegactiviteiten helpen wij 55-plussers hun leven actief en gezond in te richten. Daarnaast zorgen we ervoor dat het sportaanbod voor ouderen goed zichtbaar en bereikbaar is. We werken hierbij intensief samen met sportverenigingen, partners in de zorg, ouderenbonden en andere maatschappelijke organisaties.

Ga met ons de uitdaging aan!

Wil je samen met ons aan bovenstaande doelstellingen werken? Heb je een vraag of verzoek op het gebied van Senioren & Zorg? Neem dan contact op met Froukje van ‘t Hoff, buurtsportcoach Senioren & Zorg (f.vanthoff@sportbedrijf.nl)

 

Speciale doelgroepen

Wij zetten ons als maatschappelijk betrokken organisatie extra in voor inwoners met een afstand tot het sporten. Onder speciale doelgroepen vallen:

 • Inwoners met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
 • Inwoners die in armoede leven
 • Vluchtelingen/statushouders
 • Tienermoeders
 • Daklozen
 • (ex) Gedetineerden
 • Iedereen die het gevoel heeft niet mee te kunnen doen aan sport door een voor jou geldende beperking

Juist voor deze inwoners is sport en bewegen van groot belang; om sociale uitsluiting te voorkomen en om gezond en gelukkig te kunnen zijn.

De situatie in Lelystad

Inwoners die bijvoorbeeld een beperking hebben of in armoede leven, willen wel vaak sporten en bewegen, maar ervaren drempels. Ze weten niet wat het sportaanbod in Lelystad is of waar ze deze informatie kunnen vinden. Ook vormen vervoer en kosten een obstakel. Samen met sportaanbieders, zorg, welzijn en onderwijs willen we de speciale doelgroepen in beweging krijgen door nieuwe projecten te ontwikkelen en drempels om te gaan bewegen weg te nemen.

Uniek Sporten

Met het beweegaanbod dat op de website van Uniek Sporten staat, hebben wij een poster gemaakt waarop inwoners met een beperking kunnen zien aan welke sporten zij mee kunnen doen. In 2023 komt er een soortgelijk fysiek exemplaar die wordt verspreid onder alle huishoudens in Lelystad. Door de toegevoegde plaatjes kunnen ook inwoners met een geestelijke beperking beter begrijpen wat de sport inhoudt.

LOAS

LOAS staat voor Lokaal Overleg Aangepast Sporten. Tijdens deze halfjaarlijkse bijeenkomsten komen organisaties samen, die te maken hebben met aangepast sporten in Lelystad. Het doel is om met een integrale samenwerking, (potentiële) unieke sporters in Lelystad zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Zo wordt casuïstiek besproken en houden we elkaar op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom het thema. Elke organisatie die zich bezig houdt met aangepast sporten in Lelystad en interesse heeft om aan te sluiten, kan mailen met Tamaryoës Kok via t.kok@sportbedrijf.nl.

Lopende projecten

 • Bewegen op Maat: Een wekelijkse activiteit voor volwassenen met een lichte beperking.
 • Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT): Gratis naschoolse sportactiviteiten voor kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben.
 • Kwintes beweeglessen: Een aanbod voor inwoners met een dagbestedingsindicatie waarbij men de ene week een rustige aquasportles krijgt en de andere week in de gymzaal bezig is met bewegen.
 • Sportspullenbank: een inzameling van tweedehands sportspullen en sportkleding voor inwoners met wat minder geld.
 • Beweeglessen op woongroepen: Wekelijkse sportlessen verzorgd op woonlocaties van Omega groep, Interaktcontour en Triade. We zijn op zoek naar meerdere samenwerkingen voor deze constructie.
 • Wereldmeiden Een project waarbij Nederlandse meiden een Maatschappelijk Diensttijd-traject aangaan om vluchtelingenmeiden door middel van sport te integreren in de Nederlandse sportcultuur.

Ga met ons de uitdaging aan!

Wil je met ons samenwerken aan nieuw aanbod voor speciale doelgroepen? Of zoek je zelf een passende sportactiviteit voor jouw specifieke situatie? Wij matchen vraag en aanbod!

“Het mag niet zo zijn dat er inwoners in Lelystad zijn die niet mee kunnen doen aan sportaanbod of niet weten waar ze moeten zijn voor hulp bij sporten. Om dit te voorkomen wil ik me inzetten voor de zogenoemde ‘speciale doelgroepen’ in Lelystad. Het moet zo zijn dat iedereen in Lelystad de mogelijkheid heeft om te sporten en te bewegen!”

Tamar Yoës Kok Tamaryoës Kok 
t.kok@sportbedrijf.nl

06 13 92 07 42
Werkt op dinsdag, woensdag en donderdag

Jeugd en onderwijs

Scholierensport

Scholierensport is al ruim twintig jaar hét sportkennismakingsprogramma voor peuters, kleuters en leerlingen van het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs in Lelystad. Het is door ons ontwikkeld in samenwerking met sportverenigingen en andere (sport)aanbieders. Scholierensport laat kinderen laagdrempelig kennismaken met verschillende sporten en sportaanbieders, zodat zij de sport vinden die echt bij hun past.
Zie ook: www.scholierensport.nl

Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT)

Met de naschoolse lessen van Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT) bewegen kinderen uit het basisonderwijs na schooltijd op eigen niveau. Het LKT heeft een unieke aanpak die gericht is op het verbeteren van de algehele beweegvaardigheid van kinderen en jongeren, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen binnen de (on)georganiseerde breedtesport en/of topsport. De lessen worden gegeven op basis van het Athletic Skills Model (ASM) en worden gedoceerd door een leerkracht van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad of een medewerker van Sportbedrijf Lelystad. Kinderen schrijven zich in voor een heel schooljaar of tot wederopzegging.
Zie ook: website Bewegingsonderwijs Lelystad.

Meer informatie:
Iris Visser, buurtsportcoach Jeugd & Onderwijs
i.visser@sportbedrijf.nl 
06 52 39 25 07
Werkt op maandag, dinsdag en donderdag

Volwassenen en openbare ruimte 

NOC*NSF Nationale Sportweek 

In september trappen we, samen met tal van Lelystadse partners, het nieuwe sportseizoen af met de NOC*NSF Nationale Sportweek. Dit jaar extra bijzonder: want Lelystad mag zich één van de vijf host-cities noemen!  Tijdens de Nationale Sportweek willen we alle inwoners de gelegenheid geven om kennis te maken met allerlei verschillende sporten. Daarnaast kunnen Lelystedelingen ook tal van andere dingen ontdekken, zoals een gloednieuw online routeplatform, een sportspullenbank en nog veel meer! Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten? Kijk dan op Nationale Sportweek-pagina voor meer informatie.

KinderMudrun

Een jaarlijks sportief spektakel voor kinderen in het Belevenissenbos, waarbij wij als partner aanhaken. Zie: www.kindermudrun.nl

Meer informatie:
Timo Hoenderboom, buurtsportcoach Volwassenen & Openbare Ruimte
t.hoenderboom@sportbedrijf.nl
06 13 51 59 36

Senioren en zorg

Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal is een veelzijdig beweegprogramma voor kwetsbare, thuiswonende senioren. Het programma is een combinatie van bewegen, sociale training en gezondheidsvoorlichting bedoeld om eenzaamheid terug te dringen en senioren te helpen om beter te bewegen en gezonder te leven. Samen met partners zijn we in januari 2020 met dit project gestart in de wijken Botter, Tjalk en Schoener.

Meer informatie:
Bas Bokkes, manager Sport, Bewegen & Vitaliteit
b.bokkes@sportbedrijf.nl
06 53 71 09 34

Speciale doelgroepen

Bewegen op Maat

Bewegen op Maat is een wekelijkse, sportieve activiteit voor volwassenen met een lichte beperking, zoals overgewicht, astma of een blessure. Elke woensdag sporten op verschillende tijdstippen twee groepen. Dat gebeurt in gymzaal Kennemerland en gymzaal Atolplaza onder deskundige begeleiding van Sportbedrijf Lelystad.

Summer’s Cool

In samenwerking met Kubus en FlevoMeer Bibliotheek organiseren we elk jaar Summer’s Cool. Summer’s Cool is een leuk en avontuurlijk 3 óf 5-daagsprogramma voor jongens en meiden die vanwege de financiële situatie thuis niet op vakantie kunnen gaan. Onder deskundige begeleiding van de verschillende organisaties maken de kinderen kennis met sportieve, culturele en educatieve activiteiten.

Meer informatie:
Tamaryoës Kok, buurtsportcoach speciale doelgroepen
t.kok@sportbedrijf.nl
06 13 92 07 42

Sportspullenbank

In september 2021 heeft de sportspullenmarkt voor het eerst haar deuren geopend voor inwoners die het financieel zwaar hebben. De sportspullenbank is een initiatief van Sportbedrijf Lelystad in samenwerking met verschillende partners en de inwoners van Lelystad. Inwoners met een toegangskaart hebben in 2022 maar liefst 4x gratis toegang tot de Sportspullenbank. De kleding en materialen die zijn verzameld, worden hier aangeboden voor 1, 2 of 3 euro per stuk. Meer informatie over het inleveren of afnemen van sportspullen vind je op de pagina van de sportspullenbank.

Meer informatie:
Tamaryoës Kok, buurtsportcoach speciale doelgroepen
t.kok@sportbedrijf.nl
06 13 92 07 42

Fit naar Werk! 19 - 07 - 2024

15 werkzoekenden ronden Fit naar Werk! succesvol af 

15 deelnemers aan de eerste editie van Fit naar Werk! hebben dit project succesvol afgerond. Ze hebben hiervoor een certificaat…

Lees meer
Online routeplatform 16 - 07 - 2024

Online routeplatform nu met downloadbare GPX-routes

Het online routeplatform voor Lelystedelingen heeft een waardevolle impuls gekregen. Bezoekers kunnen vanaf nu ook GPX-routes rechtstreeks gratis downloaden via…

Lees meer
Own the Sport 2023 12 - 07 - 2024

Provinciale finale skateparktour Own the Spot in Lelystad

De provinciale finale van skateparktour Own the Sport is dit jaar op donderdag 25 juli bij Skatepark Silverhills in Lelystad….

Lees meer
Wandelcampagne 18 - 06 - 2024

Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad lanceren wandelcampagne

Wandelen is gezond, gezellig en een mooie manier om nieuwe mensen te leren kennen. In Lelystad zijn er verschillende wandelgroepen…

Lees meer