Sociaal Vitaal

In opdracht van de Gemeente Lelystad mag Sportbedrijf Lelystad in samenwerking met Stichting GALM het project Sociaal Vitaal lanceren in de Atol- en Zuiderzeewijk. Sociaal Vitaal is een beweegprogramma dat streeft naar het verbeteren van de fysieke fitheid en het verminderen van eenzaamheid. Het programma richt zich op thuiswonende inwoners in de leeftijd van 65 tot 85 jaar.

Met een wekelijks beweegprogramma en onder begeleiding van een professional gaan deelnemers een jaar lang werken aan hun sociale netwerk, fitheid en vitaliteit. Door Gemeente Lelystad zijn ruim 2000 inwoners van 65 tot 85 jaar per post uitgenodigd voor een gratis fitheidstest. Deze vindt plaats op dinsdag 2 april en woensdag 3 april in Sportcentrum De Koploper om te kijken welke inwoners in aanmerking komen voor Sociaal Vitaal, dat vanaf 8 april (week 15) zal starten. Alle inwoners uit de Atol- en Zuiderzeewijk in de leeftijd tussen de 65 en 85 jaar zijn persoonlijk uitgenodigd voor de fitheidstest.

Vanuit het project Sociaal Vitaal vindt er op dinsdag 2 april van 10.00 tot 12.00 uur een vitaliteitsmarkt plaats in Sportcentrum De Koploper. Alle inwoners tussen de 65 en 85 jaar zijn van harte welkom om langs te komen bij de vitaliteitsmarkt om in gesprek te gaan met (maatschappelijke) organisaties en (sport)aanbieders, welke voornamelijk werkzaam zijn in en rondom de Atol- en Zuiderzeewijk. Deze organisaties helpen u graag verder bij het vinden van bijvoorbeeld een sport- of cultuuractiviteit, kookclub of gezondheidsvraagstuk.

Voor vragen over de vitaliteitsmarkt en/of Sociaal Vitaal, kunt u contact opnemen met Kim van Dijk, coördinator Sportactiviteiten & Stages bij Sportbedrijf Lelystad, via mail k.vandijk@sportbedrijf.nl of bel naar telefoonnummer 06 50 22 25 61.