Sociaal Vitaal Botter-Tjalk-Schoener

Bewegen is gezond, verbroedert, geeft zelfvertrouwen en maakt gelukkig. Daarom zetten wij, samen met onze partners in Lelystad, diverse sport- en beweeginitiatieven in voor onze inwoners. Samen dragen wij bij aan een vitale stad! In februari 2020 is het project Sociaal Vitaal gelanceerd in Lelystad. We leggen graag kort uit wat dit voor de stad betekent!

Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma dat zich richt op kwetsbare, thuiswonende senioren in de leeftijd van 60 tot 85 jaar in de wijken Botter, Tjalk en Schoener. Het beweegprogramma is opgebouwd uit verschillende beweegactiviteiten en trainingen op het gebied van weerbaarheid, sociale vaardigheden en zelfmanagement. Dit beweegprogramma duurt een jaar en wordt wekelijks begeleid door een professional, die onder andere gaat helpen bij het toenemen van het sociale netwerk, fitheid en vitaliteit van de deelnemers.

De organisaties

Sportbedrijf Lelystad, Stichting Welzijn Lelystad, TopFit, Stichting Eerstelijnszorg Botter en Stichting GALM zijn de initiatiefnemers van dit beweegprogramma om vitaliteit te bevorderen en eenzaamheid te doen afnemen.

Meer informatie

Neem contact op met Mitchell Tollenaar, buurtsportcoach Senioren en Zorg, via mail m.tollenaar@sportbedrijf.nl of bel hem via telefoonnummer 06 12 59 07 33.