Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal Waterwijk-Boswijk

Bewegen is gezond, verbroedert, geeft zelfvertrouwen en maakt gelukkig. Daarom zetten wij, samen met onze partners in Lelystad, diverse sport- en beweeginitiatieven in voor onze inwoners. Samen dragen wij bij aan een vitale stad! In oktober 2021 is het project Sociaal Vitaal Waterwijk-Boswijk van start gegaan in Lelystad. We leggen graag kort uit wat dit voor de stad betekent!

Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma dat zich richt op de cliënten van de Thuiszorg en kwetsbare, thuiswonende senioren in de leeftijd van 65 tot 85 jaar. Deze editie van Sociaal Vitaal richt zich op de wijken Waterwijk en Boswijk. Het beweegprogramma is opgebouwd uit verschillende beweegactiviteiten en trainingen op het gebied van weerbaarheid, sociale vaardigheden en zelfmanagement. Dit beweegprogramma duurt een jaar en wordt wekelijks begeleid door een professional, die onder andere gaat helpen bij het toenemen van het sociale netwerk, fitheid en vitaliteit van de deelnemers.

De organisaties

Sportbedrijf Lelystad, Stichting Lelystad Vitaal, Welzijn Lelystad, gemeente Lelystad, Woonzorg Flevoland, Icare, TopFit Fysiotherapie, Centrada, Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad en Stichting GALM zijn de initiatiefnemers van dit beweegprogramma om vitaliteit te bevorderen en eenzaamheid te doen afnemen.

Meer informatie

Neem contact op met Bas Bokkes, manager Sport, Bewegen & Vitaliteit, via mail b.bokkes@sportbedrijf.nl of bel hem via telefoonnummer 06 53 71 09 34.