Terug

Samen naar een vitaal Lelystad!

Al 20 jaar bouwt Sportbedrijf Lelystad mee aan een vitale stad. Een stad waarin iedereen sportief mee kan doen. Een stad waar sport, bewegen en vitaliteit een belangrijke plek inneemt. We stimuleren zo veel mogelijk inwoners om sportief en recreatief in beweging te komen en te blijven. We doen dit met een grote passie voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Dit blijven we ook vanaf 2020 en de jaren daarna doen.

Vanaf 2020 bouwen we verder aan een vitaal Lelystad. We blijven op de eerste plaats zorgen voor veilige en goed onderhouden sportvoorzieningen. Een sterke basissportinfrastructuur is tenslotte essentieel. Ook blijven we hard werken aan het stimuleren van sport & bewegen en het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders. Maar hierin maken we een stap voorwaarts. We nemen nadrukkelijker de rol aan van sociaal-maatschappelijk partner. We willen er meer zijn in en voor Lelystad, ook omdat we zoveel meer kunnen betekenen voor de stad. Daarom verleggen we aantal accenten in onze dienstverlening en we nemen jou graag mee in het hoe en waarom!  

Vergroten maatschappelijke impact van sport en bewegen
In vergelijking met andere gemeenten worstelt Lelystad meer met maatschappelijke vraagstukken zoals armoede, eenzaamheid en gebrek aan sociale cohesie. Door de kracht van sport en bewegen in te zetten en een gezonde leefstijl te stimuleren, kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de aanpak van deze vraagstukken. Elke euro die geïnvesteerd wordt in sport en bewegen levert € 2,46 aan waarde op voor de Lelystadse samenleving. Het merendeel (84%) van deze opbrengsten ontstaat door de preventieve werking die sport op de gezondheid heeft. Sport en bewegen verbetert de vitaliteit van inwoners en van de stad in haar geheel.  

Sport en bewegen meer inzetten als instrument
Met sport is veel te winnen. Juist in Lelystad. De stad kent een relatief lage sport- en beweegparticipatie. Er liggen volop kansen om sport als middel in te zetten om maatschappelijke winst te behalen. Daarbij omarmen we lokale trends en ontwikkelingen en baseren we ons op onderzoek en cijfers. Zo komen we, in samenwerking met de gemeente, tot een gerichter sport- en beweegbeleid. En samen met verenigingen, andere sectoren – welzijn, zorg, onderwijs en cultuur -, Lelykracht en het bedrijfsleven, zijn we nog succesvoller in onze aanpak. Met integrale programma’s, interventies en vernieuwende activiteiten vergroten we het bereik en de effecten van sport.

Lelystad als één groot sportveld
Zien is doen. We streven naar een stad waar sport voor iedereen zichtbaar en bereikbaar is. Steeds meer mensen bewegen in de buitenruimte in plaats van in verenigingsverband. En Lelystad beschikt over een beweegvriendelijke omgeving en bewegen in de natuur is extra gezond. In heel Nederland dalen de ledenaantallen bij sportverenigingen. Deze ontwikkeling is een uitdaging en tegelijkertijd een kans om de maatschappelijke impact van sport en bewegen uit te breiden. We stimuleren de sportverenigingen om open te staan voor niet-leden in de wijk en zich actief naar buiten te richten. Door de hekken van het verenigingsleven te doorbreken, bereiken we veel meer inwoners. Door de stad als één groot sportveld te zien, creëren we nieuwe mogelijkheden om sport naar de inwoners te brengen; in de wijken, op scholen en in de ouderenzorg.

Onze plannen voor nu en in de toekomst
Het strategische meerjarenbeleidsplan 2020+ ‘Samen naar een vitaal Lelystad’ geeft op hoofdlijnen de nieuwe koers van Sportbedrijf Lelystad voor de komende jaren weer. Een koers die aansluit bij doelen van de gemeente Lelystad en beschreven zijn in de kadernota sport en bewegen, de kadernota sociaal domein, het Raadsprogramma en Lelystad Next Level. Ons doel om meer voor de stad en haar inwoners te betekenen krijgt vorm in drie bouwstenen:

  1. Combineren
  2. Matchen
  3. Creëren

Vanuit het strategisch meerjarenbeleidsplan is het jaarplan 2020 ‘Sport als springplank’ ontwikkeld. Het jaarplan is een uitvoeringsplan en geeft inzicht in wat we in 2020 concreet willen bereiken en hoe we dat gaan bereiken. Niet al onze activiteiten voor de stad sommen we op, maar alleen die activiteiten die net even anders zijn dan voorgaande jaren of waar we meer betekenis aan gaan geven. En dat doen we op een wijze waarin we invulling geven aan onze nieuwe kernwaarden: ondernemend, samen en inwonersgericht.

Benieuwd hoe deze nieuwe plannen en bouwstenen eruit zien en wat het Sportbedrijf nu precies gaat doen?

Lees dan ons meerjarenbeleidsplan ‘Samen naar een vitaal Lelystad’ en ons jaarplan ‘Sport als springplank’ of bekijk onze animatie:

Alle sporten in Lelystad

Nieuws

17 - 04 - 2024

12 mei: straat- en veldvoetbalevenement door Sportbedrijf Lelystad en ‘Panna Knock Out’

Op zondag 12 mei 2024 organiseren Sportbedrijf Lelystad en ‘Panna Knock Out’ voor het eerst het straat-en veldvoetbalevenement bij Sportcomplex…

Lees meer
Recreatief zwemmen in De Koploper 15 - 04 - 2024

Veel zwemplezier in de meivakantie in De Koploper!

Van maandag 29 april tot en met zondag 5 mei 2024 is het meivakantie! Dat betekent weer heel veel zwemplezier…

Lees meer
Flyer beweegstimulering 15 - 04 - 2024

Lelystadse consultatiebureaus succesvol aan de slag met beweegstimulering bij jonge kinderen

Icare jeugdgezondheidszorg, Sportbedrijf Lelystad en JOGG Lelystad slaan de handen ineen om meer en beter bewegen bij kinderen van 0…

Lees meer
10 - 04 - 2024

13 tot 20 april: Indoor Swim to Fight Cancer in Zwembad De Koploper

Op zaterdag 13 april gaat een bijzonder evenement in Zwembad De Koploper van start ter ondersteuning van kankeronderzoek. In samenwerking…

Lees meer
Zeemeerminzwemmen 09 - 04 - 2024

In de meivakantie: cursus zeemeerminzwemmen!

Heb jij altijd al willen zwemmen als een zeemeermin? Dan is dit jouw kans! Tijdens de meivakantie van maandag 29…

Lees meer
Start jubileumjaar 08 - 04 - 2024

Sportbedrijf Lelystad bestaat 25 jaar!

Sportbedrijf Lelystad bestaat 25 jaar. Op maandag 8 april werd stilgestaan bij de start van dit jubileumjaar. Onder het toeziend…

Lees meer
Buiten bewegen in Lelystad 03 - 04 - 2024

Urban Sports geven nieuwe impuls aan ‘Buiten Bewegen’ programma

Lelystedelingen konden al geruime tijd deelnemen aan georganiseerd en flexibel aanbod bij openbare sport- en beweegplekken, in parken en op…

Lees meer
28 - 03 - 2024

Fit naar Werk! Een unieke samenwerking ter ondersteuning van werkzoekenden in Lelystad

Werkzoekenden in Lelystad krijgen binnenkort toegang tot een vernieuwende aanpak die gericht is op een succesvolle re-integratie op de arbeidsmarkt….

Lees meer
18 - 03 - 2024

Meezwemtarief: recreatief zwemmen tijdens de zwemles van uw kind

Terwijl uw kind zwemles krijgt kunt u zelf ook even lekker het water in? Dat kan! Vanaf heden is het…

Lees meer
17 - 03 - 2024

25 jaar Sportbedrijf Lelystad – Actie Restaurant De Inloper

Maak kans op spetterende prijzen tijdens onze 25 jaar jubileum loterijen! Op elke 25ste van de maand maak jij kans…

Lees meer