Terug

Samen naar een vitaal Lelystad!

Al 20 jaar bouwt Sportbedrijf Lelystad mee aan een vitale stad. Een stad waarin iedereen sportief mee kan doen. Een stad waar sport, bewegen en vitaliteit een belangrijke plek inneemt. We stimuleren zo veel mogelijk inwoners om sportief en recreatief in beweging te komen en te blijven. We doen dit met een grote passie voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Dit blijven we ook vanaf 2020 en de jaren daarna doen.

Vanaf 2020 bouwen we verder aan een vitaal Lelystad. We blijven op de eerste plaats zorgen voor veilige en goed onderhouden sportvoorzieningen. Een sterke basissportinfrastructuur is tenslotte essentieel. Ook blijven we hard werken aan het stimuleren van sport & bewegen en het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders. Maar hierin maken we een stap voorwaarts. We nemen nadrukkelijker de rol aan van sociaal-maatschappelijk partner. We willen er meer zijn in en voor Lelystad, ook omdat we zoveel meer kunnen betekenen voor de stad. Daarom verleggen we aantal accenten in onze dienstverlening en we nemen jou graag mee in het hoe en waarom!  

Vergroten maatschappelijke impact van sport en bewegen
In vergelijking met andere gemeenten worstelt Lelystad meer met maatschappelijke vraagstukken zoals armoede, eenzaamheid en gebrek aan sociale cohesie. Door de kracht van sport en bewegen in te zetten en een gezonde leefstijl te stimuleren, kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de aanpak van deze vraagstukken. Elke euro die geïnvesteerd wordt in sport en bewegen levert € 2,46 aan waarde op voor de Lelystadse samenleving. Het merendeel (84%) van deze opbrengsten ontstaat door de preventieve werking die sport op de gezondheid heeft. Sport en bewegen verbetert de vitaliteit van inwoners en van de stad in haar geheel.  

Sport en bewegen meer inzetten als instrument
Met sport is veel te winnen. Juist in Lelystad. De stad kent een relatief lage sport- en beweegparticipatie. Er liggen volop kansen om sport als middel in te zetten om maatschappelijke winst te behalen. Daarbij omarmen we lokale trends en ontwikkelingen en baseren we ons op onderzoek en cijfers. Zo komen we, in samenwerking met de gemeente, tot een gerichter sport- en beweegbeleid. En samen met verenigingen, andere sectoren – welzijn, zorg, onderwijs en cultuur -, Lelykracht en het bedrijfsleven, zijn we nog succesvoller in onze aanpak. Met integrale programma’s, interventies en vernieuwende activiteiten vergroten we het bereik en de effecten van sport.

Lelystad als één groot sportveld
Zien is doen. We streven naar een stad waar sport voor iedereen zichtbaar en bereikbaar is. Steeds meer mensen bewegen in de buitenruimte in plaats van in verenigingsverband. En Lelystad beschikt over een beweegvriendelijke omgeving en bewegen in de natuur is extra gezond. In heel Nederland dalen de ledenaantallen bij sportverenigingen. Deze ontwikkeling is een uitdaging en tegelijkertijd een kans om de maatschappelijke impact van sport en bewegen uit te breiden. We stimuleren de sportverenigingen om open te staan voor niet-leden in de wijk en zich actief naar buiten te richten. Door de hekken van het verenigingsleven te doorbreken, bereiken we veel meer inwoners. Door de stad als één groot sportveld te zien, creëren we nieuwe mogelijkheden om sport naar de inwoners te brengen; in de wijken, op scholen en in de ouderenzorg.

Onze plannen voor nu en in de toekomst
Het strategische meerjarenbeleidsplan 2020+ ‘Samen naar een vitaal Lelystad’ geeft op hoofdlijnen de nieuwe koers van Sportbedrijf Lelystad voor de komende jaren weer. Een koers die aansluit bij doelen van de gemeente Lelystad en beschreven zijn in de kadernota sport en bewegen, de kadernota sociaal domein, het Raadsprogramma en Lelystad Next Level. Ons doel om meer voor de stad en haar inwoners te betekenen krijgt vorm in drie bouwstenen:

  1. Combineren
  2. Matchen
  3. Creëren

Vanuit het strategisch meerjarenbeleidsplan is het jaarplan 2020 ‘Sport als springplank’ ontwikkeld. Het jaarplan is een uitvoeringsplan en geeft inzicht in wat we in 2020 concreet willen bereiken en hoe we dat gaan bereiken. Niet al onze activiteiten voor de stad sommen we op, maar alleen die activiteiten die net even anders zijn dan voorgaande jaren of waar we meer betekenis aan gaan geven. En dat doen we op een wijze waarin we invulling geven aan onze nieuwe kernwaarden: ondernemend, samen en inwonersgericht.

Benieuwd hoe deze nieuwe plannen en bouwstenen eruit zien en wat het Sportbedrijf nu precies gaat doen?

Lees dan ons meerjarenbeleidsplan ‘Samen naar een vitaal Lelystad’ en ons jaarplan ‘Sport als springplank’ of bekijk onze animatie:

Alle sporten in Lelystad

Nieuws

Fit naar Werk! 19 - 07 - 2024

15 werkzoekenden ronden Fit naar Werk! succesvol af 

15 deelnemers aan de eerste editie van Fit naar Werk! hebben dit project succesvol afgerond. Ze hebben hiervoor een certificaat…

Lees meer
Online routeplatform 16 - 07 - 2024

Online routeplatform nu met downloadbare GPX-routes

Het online routeplatform voor Lelystedelingen heeft een waardevolle impuls gekregen. Bezoekers kunnen vanaf nu ook GPX-routes rechtstreeks gratis downloaden via…

Lees meer
Vacature 15 - 07 - 2024

Vacature Zwemonderwijzer Zwem-ABC en Aquasport

Werken bij het leukste zwembad van Flevoland, zwembad De Koploper? Sta jij graag in het water en langs de badrand?…

Lees meer
Own the Sport 2023 12 - 07 - 2024

Provinciale finale skateparktour Own the Spot in Lelystad

De provinciale finale van skateparktour Own the Sport is dit jaar op donderdag 25 juli bij Skatepark Silverhills in Lelystad….

Lees meer
Vacature 11 - 07 - 2024

Vacature: Buurtsportcoach Uitvoering (24-36 uur per week)

Heb jij passie voor sport en leefstijl en wil jij de gezondheid van onze inwoners een boost geven? Als Buurtsportcoach…

Lees meer
03 - 07 - 2024

Aangepaste openingstijden en extra activiteiten in de zomervakantie

Aangepaste openingstijden en extra activiteiten in de zomervakantie  De zomervakantie (22 juli t/m 1 september) komt eraan. Misschien ga je…

Lees meer
De Koploper 02 - 07 - 2024

Verduurzamingsslag bij zwembad De Koploper tijdens zomerperiode

Deze zomer vindt er een verduurzamingsslag plaats bij zwembad De Koploper. In de periode van maandag 29 juli tot en…

Lees meer
Jolijn en Thijs van Valkengoed 25 - 06 - 2024

25 jaar Sportbedrijf Lelystad – Olympische droom komt uit in De Koploper

De eerste zwemmeters van Jolijn en Thijs van Valkengoed liggen in Lelystad. Heel veel zwemdiploma’s zijn behaald in zwembad de…

Lees meer
Schuitema 25 - 06 - 2024

25 jaar Sportbedrijf Lelystad – Jan Schuitema: “Passie voor de sport”

Sportbedrijf Lelystad bestaat 25 jaar. Op maandag 8 april 2024 werd stilgestaan bij de start van dit jubileumjaar. Onder het…

Lees meer
Recreatief zwemmen in De Koploper 25 - 06 - 2024

Wijziging toegangsbeleid Zwembad de Koploper per 1 juli

We willen graag dat al onze bezoekers plezier beleven tijdens het sporten en bewegen. Daarom hebben we een aantal spelregels voor…

Lees meer