Terug

Rekenkamer Lelystad onderzoekt doelmatigheid uitvoering sportbeleid

Op woensdag 5 augustus heeft de rekenkamer van Lelystad kenbaar gemaakt dat het gaat onderzoeken of de manier waarop de uitvoering van het sportbeleid nu is georganiseerd het meest doeltreffend en doelmatig is. Ook wil de rekenkamer nagaan welke sturingsmogelijkheden het gemeentebestuur nog heeft en welke lessen er geleerd kunnen worden uit praktijken in de rest van Nederland.

Rekenkamer Lelystad
De rekenkamer Lelystad heeft de wettelijke taak de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taken. Daarnaast heeft de rekenkamer een rol bij de publieke verantwoording aan de inwoners van Lelystad. De rekenkamer doet daarvoor onderzoek naar het bestuur van de gemeente. De rekenkamer mag als enige zowel raad, college, ambtelijke organisatie als bepaalde aan de gemeente Lelystad verbonden partijen onderzoeken.

Lees op de website van de gemeente Lelystad meer over de rekenkamer Lelystad.

Inhoud onderzoek
De gemeente Lelystad wil bevorderen dat haar burgers meer sporten en bewegen. Het in stand houden van een goed niveau van sportvoorzieningen draagt daaraan bij en is een wezenlijk onderdeel van het lokaal sportbeleid. Voor de uitvoering van het sportbeleid is een groot deel van deze taken ondergebracht bij Sportbedrijf Lelystad. Sportbedrijf Lelystad verkrijgt jaarlijks van de gemeente Lelystad een subsidie voor de uitvoering van deze taken. Doelstelling van het onderzoek is te achterhalen of het nastreven van de gewenste maatschappelijke doelen en effecten van beleid met deze manier van organiseren het meest doeltreffend en doelmatig is en welke mogelijkheden het gemeentebestuur nog heeft om te sturen op de gewenste maatschappelijke doelen en effecten.

Sportbedrijf Lelystad
Sportbedrijf Lelystad zet in op de maatschappelijke winst die met sport, bewegen en een gezonde levensstijl te halen is. Om de sociaal-maatschappelijk ambities waar te kunnen maken werkt Sportbedrijf Lelystad samen met diverse maatschappelijke organisaties uit verschillende domeinen. Door onderling nog meer samen te werken: gemeente, sportbedrijf, sportverenigingen en andere sectoren – recreatie, welzijn, cultuur, zorg, jeugdhulp en onderwijs -, vergroten we het bereik en de impact van sport en bewegen in Lelystad. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is het recent afgesloten Sport- & Vitaliteitsakkoord in de gemeente Lelystad. Daarnaast heeft recent onderzoek uitgewezen dat elke euro die geïnvesteerd wordt in sport en bewegen € 2,46 aan waarde oplevert voor de Lelystadse samenleving.

Maurice Leeser, directeur-bestuurder van Sportbedrijf Lelystad, vertelt: “Het verbeteren van de doelmatigheid is een onderwerp dat dagelijks bij ons op de agenda staat. Gezien de vele bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden is dat best een uitdagende opdracht, zeker als we tegelijkertijd de toegang tot de sport laagdrempelig willen houden voor kwetsbare groepen in de samenleving. De onderzoeksvragen die de rekenkamer stelt, zijn in overeenstemming met de vragen die het Sportbedrijf zichzelf heeft gesteld en we zullen de uitkomsten van beide onderzoeken dan ook zeker naast elkaar leggen en bespreken”.

Lees hier meer over het onderzoek van de rekenkamer Lelystad.

Alle sporten in Lelystad

Nieuws

Fit naar Werk! 19 - 07 - 2024

15 werkzoekenden ronden Fit naar Werk! succesvol af 

15 deelnemers aan de eerste editie van Fit naar Werk! hebben dit project succesvol afgerond. Ze hebben hiervoor een certificaat…

Lees meer
Online routeplatform 16 - 07 - 2024

Online routeplatform nu met downloadbare GPX-routes

Het online routeplatform voor Lelystedelingen heeft een waardevolle impuls gekregen. Bezoekers kunnen vanaf nu ook GPX-routes rechtstreeks gratis downloaden via…

Lees meer
Vacature 15 - 07 - 2024

Vacature Zwemonderwijzer Zwem-ABC en Aquasport

Werken bij het leukste zwembad van Flevoland, zwembad De Koploper? Sta jij graag in het water en langs de badrand?…

Lees meer
Own the Sport 2023 12 - 07 - 2024

Provinciale finale skateparktour Own the Spot in Lelystad

De provinciale finale van skateparktour Own the Sport is dit jaar op donderdag 25 juli bij Skatepark Silverhills in Lelystad….

Lees meer
Vacature 11 - 07 - 2024

Vacature: Buurtsportcoach Uitvoering (24-36 uur per week)

Heb jij passie voor sport en leefstijl en wil jij de gezondheid van onze inwoners een boost geven? Als Buurtsportcoach…

Lees meer
03 - 07 - 2024

Aangepaste openingstijden en extra activiteiten in de zomervakantie

Aangepaste openingstijden en extra activiteiten in de zomervakantie  De zomervakantie (22 juli t/m 1 september) komt eraan. Misschien ga je…

Lees meer
De Koploper 02 - 07 - 2024

Verduurzamingsslag bij zwembad De Koploper tijdens zomerperiode

Deze zomer vindt er een verduurzamingsslag plaats bij zwembad De Koploper. In de periode van maandag 29 juli tot en…

Lees meer
Jolijn en Thijs van Valkengoed 25 - 06 - 2024

25 jaar Sportbedrijf Lelystad – Olympische droom komt uit in De Koploper

De eerste zwemmeters van Jolijn en Thijs van Valkengoed liggen in Lelystad. Heel veel zwemdiploma’s zijn behaald in zwembad de…

Lees meer
Schuitema 25 - 06 - 2024

25 jaar Sportbedrijf Lelystad – Jan Schuitema: “Passie voor de sport”

Sportbedrijf Lelystad bestaat 25 jaar. Op maandag 8 april 2024 werd stilgestaan bij de start van dit jubileumjaar. Onder het…

Lees meer
Recreatief zwemmen in De Koploper 25 - 06 - 2024

Wijziging toegangsbeleid Zwembad de Koploper per 1 juli

We willen graag dat al onze bezoekers plezier beleven tijdens het sporten en bewegen. Daarom hebben we een aantal spelregels voor…

Lees meer