Raad van Commissarissen - Sportbedrijf Lelystad

De gemeente Lelystad is 100% aandeelhouder van Sportbedrijf Lelystad en is verantwoordelijk voor het sportbeleid. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) en de Raad van Commissarissen (RvC) geven het Sportbedrijf de opdracht het sportbeleid uit te voeren.

De RvC bestaat uit drie leden met een grote passie voor sport en hart voor Lelystad. Met hun kennis en ervaring houden zij toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen het Sportbedrijf. De RvC is zo samengesteld dat alle benodigde expertise aanwezig is om de directie te adviseren en kritisch te volgen. De RvC richt zich daarbij op de maatschappelijke doelstellingen van het Sportbedrijf en weegt zorgvuldig de behoeften en wensen van belanghebbenden en betrokkenen.

De RvC wordt gevormd door:

  • De heer drs. C.P.C. (Paul) de Brie, voorzitter van de RvC en lid van de Audit- en Remuneratiecommissie.
  • De heer drs. J.M. (John) Bos, vicevoorzitter van de RvC en voorzitter van de Remuneratiecommissie.
  • Mevrouw M. (Marjon) van Vilsteren-van Oostveen, lid van de RvC en voorzitter van de Auditcommissie.