Kies je aangepaste Sport

Kies je aangepaste Sport

Mensen met een beperking sporten een stuk minder dan mensen zonder beperking. Binnen de groep van mensen met een beperking is er ook weer verschil te zien als het gaat om sportdeelname, motivatie en belemmeringen. Dat heeft alles te maken met het feit dat de ene beperking de andere niet is. Om alle inwoners met een beperking te bereiken, starten wij in oktober met het programma ‘Kies je aangepaste sport’.

Wat is kies je aangepaste sport?

‘Kies je aangepaste Sport’ is een sportstimuleringsprogramma. Het is erop gericht om in 3 tot 5 momenten inwoners met een beperking te laten kennismaken met verschillende sporten. Het gaat hierbij om  kinderen, jongeren, volwassenen en senioren die in hun ontwikkeling beperkt worden, door bijvoorbeeld een verstandelijke-, lichamelijke- of zintuiglijke handicap, of door gedragsstoornissen, psychiatrische problematiek of chronische ziektes.

‘Kies je aangepaste Sport’ motiveert de deelnemers om in de vrije tijd deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Uitgangspunt hierbij is dat deelnemers een activiteit of sport vinden die een belangrijke rol in hun leven gaat spelen.

Inschrijven

Aanmelden voor ‘Kies je aangepaste Sport’ kan alleen maar via het inschrijfformulier op deze pagina, dus gebruik niet de antwoordkaart die in het boekje staat. Je ontvangt binnen drie werkdagen een bevestiging van inschrijving. Heb je deze niet gehad, neem dan contact op met Sofiane Ben Saad via tel .06 13 92 07 42  of e-mail s.bensaad@sportbedrijf.nl.  Bij het invullen van het formulier heb je het boekje ‘Kies je aangepaste Sport’ nodig. Je vindt dit boekje bij de gezondheidscentra, zorginstellingen, scholen en in Sportcentrum De Koploper. Je kunt je inschrijven voor maximaal 3 activiteiten. In tegenstelling tot wat in het boekje staat, kun je je inschrijven tot en met vrijdag 16 oktober. 

Samenwerking 

Sportbedrijf Lelystad is de initiatiefnemer van ‘Kies je aangepaste Sport’ en werkt samen met verschillende sportaanbieders en zorginstellingen.

Meer informatie

Mocht je meer informatie over het project willen hebben dan kun je contact opnemen met Sofiane Ben Saad (projectleider ‘Kies je aangepaste Sport’), Tel 06 13 92 07 42  of e-mail s.bensaad@sportbedrijf.nl .